Wtorek, 18.6.2024
Name days: Elżbieta / Marek / Paula
Idź do strony głównej Publiczne Przedszkole nr 1 Jarzębinka w Nowych Skalmierzycach

Publiczne Przedszkole nr 1 Jarzębinka w Nowych Skalmierzycach

„Książka moim przyjacielem - zabawy w czytanie metodą symultaniczno – sekwencyjną prof. Jagody Cieszyńskiej

Wersja do wydrukuWyślij znajomemuWersja PDF


Innowacja pedagogiczna realizowana będzie w Publicznym Przedszkolu nr 1 „Jarzębinka” w Nowych Skalmierzycach. Została zarejestrowana przez Kuratorium Oświaty w Poznaniu pod numerem 5361.2.1.2014

Autorzy innowacji: mgr Dominika Wawrzyniak mgr Monika Rybak       

Realizatorzy innowacji:

- Dominika Wawrzyniak, Monika Rybak, Arleta Mielcarek, Anna Błaszczyk, Maja Wojtczak

Termin realizacji innowacji:

- Od stycznia 2014r do czerwca 2016r . Innowację będą realizować dzieci obecnie 3 letnie oraz grupa mieszana 3 – 4 lakti do końca edukacji przedszkolnej

Wstęp

 

„Za pomocą książek wielu ludzi staje się ludźmi

uczonymi nawet i poza szkołą, a bez książek nikt

nie wykształci się nawet w szkole”

                                                                                                                      (J. Amos Komeński)

 

Okres przedszkolny jest szczególnie ważnym etapem w życiu każdego małego dziecka, ponieważ wkracza ono w świat wielu nowych wiadomości, wartości i przyjaźni. Edukacja i wychowanie dzieci 3 – letnich staje się fundamentem do ukształtowania przyszłego człowieka, który będzie prezentował bogaty zasób wiedzy i ułatwi mu „dobry start w szkole”. Dobierając metody w pracy dydaktyczno – wychowawczej w przedszkolu staramy się mieć na uwadze dobro dziecka, wspieranie jego rozwoju, wspomaganie proces uczenia się w atmosferze partnerstwa i życzliwości. Zabawa i nauka w przedszkolu powinna nieść radość z przeżywania zdobytych osiągnięć dziecka. W naszym przedszkolu szczególnie  cenne stało zwrócenie uwagi na wymowę dzieci 3 – letnich, gdyż w tym okresie kształtuje się mowa. Coraz więcej dzieci przychodzi do przedszkola z niewyraźną mową, trudnościami             

w artykulacji głosek lub opóźnionym rozwojem mowy jednak wykorzystując wybrane metody możemy zniwelować wykryty wcześniej problem.

Szczególnie zainteresowała nas metoda symultaniczno – sekwencyjna prof. Jagody Cieszyńskiej, dzięki której pragniemy wspomagać rozwój mowy dzieci w wieku przedszkolnym. Dzięki rozpoczęciu zabawy w czytanie tą metodą, wpłyniemy na rozwój wszystkich funkcji psychicznych dziecka – od spostrzegania do myślenia poprzez analogię rozumienia przyczynowo – skutkowego oraz funkcjonowania pamięci.

Rozpoczynając pracę metodą wczesnej nauki czytania prof. J. Cieszyńskiej od początku edukacji przedszkolnej otworzymy dzieciom lepsze możliwości rozwoju mowy, zniwelowania wszelkich problemów i barier w mówieniu, a także przygotujemy w pełnym zakresie do roli ucznia w szkole.

   Założenia ogólne innowacji

1. Cel główny innowacji:

 - Przygotowanie dzieci do nauki czytania

2. Cele ogólne innowacji:

- Stymulacja rozwoju w zakresie percepcji wzrokowej, słuchowej, motoryki, myślenia

i pamięci;

- Podnoszenie kompetencji językowej i komunikacyjnej, rozumienia  wieloznaczności słów, wyrażeń metaforycznych i związków frazeologicznych;

- Rozwijanie analizy i syntezy wzrokowej;

- Wprowadzenie nawyków czytelniczych poprzez codzienną zabawę z książeczkami – planszami dla przedszkoli „Kocham czytać”.

- Rozwijanie koncentracji lepszego skupienia uwagi.     

Działania zmierzające do osiągnięcia celów realizacji innowacji:

         Codzienna zabawa z dziećmi metodą symultaniczno – sekwencyjną połączona

z realizacją programu edukacji przedszkolnej Małgorzata Kwaśniewska, Wiesława Żaba – Żabińska,  „Nasze przedszkole”.

Ewaluacja

- Obserwacja zachowań dzieci podczas zajęć.      

- Ankieta dla rodziców „Czy dziecko interesuje się książką?”

Galeria Zdjęć