Sunday, 26.5.2024
Name days: Ewelina / Jan / Paweł
Idź do strony głównej Publiczne Przedszkole nr 1 Jarzębinka w Nowych Skalmierzycach

Publiczne Przedszkole nr 1 Jarzębinka w Nowych Skalmierzycach

Regulamin konkursu

Wersja do wydrukuWyślij znajomemuWersja PDF

Przedszkole „Jarzębinka” w Nowych Skalmierzycach 

pod patronatem miesięcznika „Bliżej Przedszkola”

zaprasza do udziału w ogólnopolskim konkursie plastycznym pt.

„Gdybym miał(a) zaczarowany ołówek to…” (moje marzenie)

 

Główne założenia konkursu:

- odwołanie się do przeżyć, wspomnień i pragnień dzieci,

- poszukiwanie inspiracji twórczej w wyobrażeniach o otaczającym świecie,

- rozwijanie i doskonalenie możliwości twórczych dzieci poprzez działania plastyczne,

- rozwijanie i kształtowanie żywej wyobraźni plastycznej,

- prezentacja i popularyzacja dziecięcej twórczości plastycznej .

 

Regulamin konkursu:

 • Konkurs przeznaczony jest dla: dzieci 3-6-letnich.
 • Format pracy: A4, A3
 • Technika: dowolna.
 • Ilość prac: do 2 prac z placówki.
 • Kryteria oceny: oryginalność, samodzielność, walory artystyczne, materiał użyty do prac.
 • Przewidywane są:

 3 nagrody główne i 3 wyróżnienia (dla 3-4 – latków)

3 nagrody główne i 3 wyróżnienia (dla 5-6 – latków)

 

 

Termin nadsyłania prac: do 17.05.2013r.

(decyduje data stempla pocztowego)

 

na adres

Publiczne Przedszkole nr1 „Jarzębinka”

ul. Hallera 1

63-460 Nowe Skalmierzyce

(„Konkurs ogólnopolski”)

nasza strona: WWW.jarzebinka.noweskalmierzyce.pl

 Uwagi:

 • Każda praca powinna być opatrzona metryczką: na odwrocie tytuł pracy,  imię i nazwisko autora, wiek, nazwa i dokładny adres placówki, telefon, e-mail, imię i nazwisko nauczyciela.
 • Oceny prac dokona jury powołane przez organizatora konkursu.
 • Laureaci otrzymają nagrody rzeczowe ufundowane przez miesięcznik „Bliżej Przedszkola” oraz nagrody rzeczowe  i dyplomy ufundowane przez przedszkole „Jarzębinka” z Nowych Skalmierzyc.
 • Nauczyciele, którzy chcą otrzymać imienne podziękowanie (prosimy o przesłanie zaadresowanej koperty formatu A4 z przyklejonym znaczkiem)
 • Wystawa prac odbędzie się w Przedszkolu „Jarzębinka” w Nowych Skalmierzycach
 • Nadesłanych prac nie zwracamy, zastrzegamy sobie prawo do wykorzystania nadesłanych prac w celu promocji konkursu.

 

Katarzyna Świrta

 

Galeria Zdjęć