Sunday, 21.4.2024
Name days: Jarosław / Konrad / Bartosz
Idź do strony głównej Publiczne Przedszkole nr 1 Jarzębinka w Nowych Skalmierzycach

Publiczne Przedszkole nr 1 Jarzębinka w Nowych Skalmierzycach

"UŚMIECH DZIECKA SŁOŃCEM NASZEGO PRZEDSZKOLA"

Wersja do wydrukuWyślij znajomemuWersja PDF

Innowacja pedagogiczna skierowana do dzieci 2,5 i 3- letnich realizowana w Publicznym Przedszkolu nr 1

"Jarzębinka" w Nowych Skalmierzycach realizowana od czerwca do października 2013 r.
 
Innowacja została zarejestrowana przez Kuratorium Oświaty w Poznaniu pod numerem DKa.5361.2.22.2013
Autorzy innowacji: mgr Monika Rybak, mgr Dominika Wawrzyniak
Realizatorzy innowacji: Monika Rybak, Dominika Wawrzyniak, Marzena Karbowiak, Maja Wojtczak, Anna Błaszczyk  
 
WSTĘP        
 
Przekroczenie progów przedszkola jest szczególnie trudne dla dzieci 2,5 i 3- letnich , ponieważ wchodzą w nowe otoczenie , nauczycieli 
i rówieśników.Wejście do nowej społeczności wiąże się z całkowitą  zmianą dotychczasowych przyzwyczajeń i sposobu życia dziecka, 
które do tej pory cały czas spędzało z rodziną, gdzie czuło się pewnie i bezpiecznie.Dlatego została stworzona ta innowacja pedagogiczna,
aby dzieciom stworzyć szczególne warunki zaadaptowania się w przedszkolu, a zwłaszcza podjąć działania pedagogiczne, które rozładują
negatywne doznania dziecka wywołane gwałtownym rozstaniem z rodzicami i brakiem wiedzy o nowym otoczeniu.Jednak należy podkreślić,
że dzieci przychodzące do przedszkola cechują się różnym przystosowaniem do środowiska, bo każde z nich jest inne i ma różne przeżycia emocjonalne.Zadaniem nauczycieli jest poznać każde dziecko z osobna poprzez organizowanie zajęć adaptacyjnych dla dzieci i ich
rodziców. Umożliwić również przygotowanie rodziców do tej trudnej sytuacji w życiu ich dzieci i przekonać, że oddają swoje pociechy w    
zaufane ręce nauczycieli i personelu przedszkola.

Termin i sposób realizacji: W ramach innowacji zostały przeprowadzone zajęcia adaptacyjne w czerwcu (3 dni) i w sierpniu ( 3dni), spotkanie z psychologiem dla rodziców.   

Celem  innowacji jest: stwarzanie dzieciom warunków do łatwej adaptacji w przedszkolu, złagodzenie lęku rodziców związanego 
z oddaniem dziecka do przedszkola poprzez integrowanie dzieci, rodziców,nauczycieli
Założenia innowacji i zamierzenia wychowawcze:
- dziecko będzie czuło się bezpieczne podczas zajęć adaptacyjnych w przedszkolu
- swobodnie i bez leku porusza się po pomieszczeniach przedszkolnych.
- nawiązuje i pogłębia kontakty z rówieśnikami
- mały przedszkolak obdarza nauczycieli swoim zaufaniem
- stworzenie warunków do wszechstronnego, emocjonalnego, społecznego i fizycznego  rozwoju dziecka
- rodzice wspierają dzieci emocjonalnie i pomagają w okresie adaptacyjnym
- nauczyciele współpracują z rodzicami podczas zadań wychowawczych

Galeria Zdjęć