Wtorek, 18.6.2024
Name days: Elżbieta / Marek / Paula
Idź do strony głównej Publiczne Przedszkole nr 1 Jarzębinka w Nowych Skalmierzycach

Publiczne Przedszkole nr 1 Jarzębinka w Nowych Skalmierzycach

Co dziecko kończące przedszkole ma wiedzieć i umieć Rodzicu sprawdź czy Twoje dziecko to potrafi

Wersja do wydrukuWyślij znajomemuWersja PDF

- Określać kierunki oraz miejsca na kartce papieru i  rozumieć sens poleceń typu: Narysuj kółeczko w prawym górnym rogu kartki ......, Rysuj szlaczek , zaczynając od lewej strony kartki....;

- Uważnie patrzeć, aby rozpoznać i zapamiętać to, co jest przedstawione na obrazkach- np. pokaż dziecku obrazek, odwróć go i sprawdź ile dziecko zapamiętało

 -  Interesować się książkami, słuchać opowiadań, baśni itp. oraz  rozmawiać na ich temat- czy potrafi opowiedzieć wysłuchaną bajkę – całą?

-Czy potrafi układać krótkie zdania,  dzielić  je na wyrazy, wyrazy na sylaby oraz wyodrębniać głoski w słowach o prostej budowie fonetycznej?

- Czy rozumie sens informacji podanych w formie uproszczonych rysunków oraz innych symboli, a także odczytywać krótkie podpisy pod obrazkami, napisy na szyldach itp.

 - Czy zna stałe następstwo dni i nocy, pór roku, dni tygodnia, miesięcy w roku- wg. kolejności?

 -Czy potrafi  grupować obiekty w sensowny sposób (klasyfikacja) i formułować uogólnienia typu: to do tego pasuje, te obiekty są podobne, a te są inne itp.;

-Czy potrafi  łączyć przyczynę ze skutkiem i próbować przewidywać, co się może zdarzyć.

- Czy potrafi  grupować obiekty ze względu na przynależność (do kogo należą), gdzie się znajdują (w sklepie, w domu)  , do czego służą (do jedzenia, do ubierania się);

- Czy potrafi  ocenić to co dobre i to co złe , czy rozróżnia prawdę od fałszu?

- Czy przestrzega zawartych umów, kulturalnie zwraca się do innych, stosuje formy grzecznościowe ( proszę, przepraszam, dziękuję, dzień dobry)?

- Czy zna zasady bezpiecznego poruszania się po ulicy, miejsce dla pieszych?

- Czy jest samodzielne ( zapina guziki, suwaki, sznuruje buty)?

- Czy jest sprawne fizycznie , utrzymuje równowagę, łapie i rzuca piłkę?

- Zna, nazywa owoce i warzywa ( krajowe i zagraniczne)?

- Zna zwierzęta domowe i żyjące na swobodzie?

- Czy zna ptaki odlatujące i pozostające na zimę?

-Czy dostrzega różnice i podobieństwa w ilustracjach?

- Czy układa loteryjki, mozaiki, puzzle?

- Czy zna i nazywa podst. figury geometryczne?

- Czy posługuje się liczebnikami głównymi i porządkowymi w zakresie 10 ?

- Czy sprawnie wycina nożyczkami, lepi, koloruje, ?

- Zna adres zamieszkania, wie gdzie pracują rodzice, posługuje się imieniem i nazwiskiem?

- Czy zna nazwę miejscowości, w której mieszka, wie, jakiej jest narodowości, zna nazwę państwa i stolicę, nazywa godło i flagę państwową, zna polski hymn ?

- Czy potrafi skoncentrować uwagę na jednej wykonywanej czynności przez min. 15 minut?

 

Materiał zebrany i opracowany na podst. podstawy programowej dla przedszkoli , programu „Nasze przedszkole”  oraz diagnoz przeprowadzonych w I półroczu obowiązujących dzieci 5- 6- letnie .

                 Maria Różańska

Galeria Zdjęć