Sunday, 26.5.2024
Name days: Ewelina / Jan / Paweł
Idź do strony głównej Publiczne Przedszkole nr 1 Jarzębinka w Nowych Skalmierzycach

Publiczne Przedszkole nr 1 Jarzębinka w Nowych Skalmierzycach

RODO

Wersja do wydrukuWyślij znajomemuWersja PDF

Klauzula informacyjna dla rodziców ( klientów, szkół i placówek oświatowych)

Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016r. ( DZ. Urz. UE L 119 z 04.05.2016r.) informuję, że:

1. administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Publiczne Przedszkole nr 1 „Jarzębinka”, ul. Hallera 1, 63-460 Nowe Skalmierzyce

2. kontakt z Inspektorem Ochrony Danych  jarzebinka@noweskalmierzyce.pl

3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji ustawowych zadań urzędu na podstawie Art. 6 ust. 1 lit.c ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016r. oraz na podstawie Art. 9 ust. 1 lit g ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016r.

Ustawa z 7 września 1991r. o systemie oświaty ( Dz. U. z 2017r. poz 2198)

Ustawa z dnia 14 grudnia 2016r. Prawo oświatowe ( Dz. U. z 2017r. poz. 59 i 949)

Ustawa z dnia 14 grudnia 2016r. Przepisy wprowadzające ustawę - Prawo oświatowe

 ( Dz. U. z 2017r. poz 60)

4.Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa

5. Pani/ Pana dane osobowe przechowywane będą w czasie określonym przepisami prawa, zgodnie z instrukcja kancelaryjną

6. posiada Pani/ Pan prawo żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie

7. ma Pani/Pan prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego

8. podanie danych osobowych w zakresie wymaganym ustawodawstwem

Ustawa z 7 września 1991r. O systemie oświaty ( Dz. U. z 2017r. poz. 2198)

Ustawa z dnia 14 grudnia 2016r. Prawo oświatowe ( Dz. U. z 2017r. poz 59 i 949)

Ustawa z dnia 14 grudnia 2016r. Przepisy wprowadzające ustawę - Prawo oświatowe ( Dz. U. z 2017r. poz. 60)

Statut przedszkola


INFORMACJE DOTYCZĄCE PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH W PUBLICZNYM PRZEDSZKOLU NR 1 „JARZĘBINKA” W NOWYCH SKALMIERZYCACH (plik PDF)


Informacja o przetwarzaniu danych osobowych dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie (plik PDF)


Oświadczenie o zachowaniu w tajemnicy danych osobowych oraz sposobu ich zabezpieczenia (Plik PDF)


Galeria Zdjęć