Poniedziałek, 17.6.2024
Name days: Laura / Leszek / Adolf
Idź do strony głównej Publiczne Przedszkole nr 1 Jarzębinka w Nowych Skalmierzycach

Publiczne Przedszkole nr 1 Jarzębinka w Nowych Skalmierzycach

„Jarzębinkowi bajkopisarze”

Wersja do wydrukuWyślij znajomemuWersja PDF


Innowacja pedagogiczna skierowana do dzieci 5 i 6- letnich realizowana w Publicznym Przedszkolu nr 1 "Jarzębinka" w Nowych Skalmierzycach realizowana od maja 2014 do czerwca 2016 roku.

Została zarejestrowana przez Kuratorium Oświaty w Poznaniu pod numerem

5361.2.187.2014.

Autor innowacji: mgr Aneta Stodolska

Realizatorzy innowacji: mgr Aneta Stodolska, mgr Anna Błaszczyk, mgr Maria Różańska,

mgr Dominika Wawrzyniak, mgr Monika Rybak, mgr Violetta Ławniczak, 

WSTĘP        

                      Jako nauczyciel- specjalista terapii pedagogicznej w swojej pracy  bacznie obserwuję każde dziecko starając się szukać sposobów rozwijania jego uzdolnień. Dlatego też wychodząc naprzeciw potrzebom edukacyjnym dzieci zdolnych  w naszym przedszkolu zostały zorganizowane specjalne zajęcia, na których to wybrane przeze mnie  dzieci mogą rozwijać swoje językowe, jak i grafomotoryczne uzdolnienia.

                       Innowacyjność  działań będzie polegała na tym, że poprzez własne doświadczenia   i twórczą zabawę dzieci w sposób atrakcyjny  będą tworzyć własną bajkę inspirowaną codziennym życiem Przedszkola „Jarzębinka”. Bohaterami  bajki będą wróżki, a ich imiona będą związane z nazwami sal przedszkolnych, na której zamieszkują. Dzieci samodzielnie wykonają ilustracje oraz  tekst, który  będzie miał formę obrazkowo-literową.

Celem  innowacji jest:

  • rozwijanie zainteresowań czytelniczych,
  • wspomaganie wszechstronnego rozwoju dzieci, w tym szczególnie umiejętności czytania, pisania, wypowiadania się
  • ważnym celem realizowanej innowacji jest pobudzanie dzieci do twórczości własnej              ( fabuła bajki, bohaterzy, ilustracje itp.)
  • zachęcanie dzieci do czytania, tworzenia  ale też pobudzanie ich kreatywności, wyobraźni  i aktywności twórczej. 

Założenia innowacji i zamierzenia wychowawcze:

- nawiązywanie  i pogłębianie kontaktów z rówieśnikami, tworzenie jednego zespołu

- stworzenie warunków do wszechstronnego, emocjonalnego, społecznego rozwoju dziecka

- rozwijanie języka, pamięci i wyobraźni,

- nauka myślenia, poprawa koncentracji 

- wzmacnianie poczucia własnej wartości dziecka,

- kształtowanie postaw moralnych,

- kształtowanie nawyku czytania i zdobywania wiedzy na całe życie

Ewaluacja:

  • Wydanie książki
  • Zorganizowanie przedstawienia teatralnego na bazie napisanych opowiadań
  • Przeprowadzenie ankiety

Galeria Zdjęć