Wtorek, 25.6.2024
Name days: Łucja / Witold / Dorota
Idź do strony głównej Publiczne Przedszkole nr 1 Jarzębinka w Nowych Skalmierzycach

Publiczne Przedszkole nr 1 Jarzębinka w Nowych Skalmierzycach

Program twórczości plastycznej „Mały Artysta”

Wersja do wydrukuWyślij znajomemuWersja PDF

Twórczość plastyczna pozwala uzewnętrzniać swoje marzenia i pragnienia, rozwijać twórczość, pomysłowość i wiarę we własne siły. Pobudza  rozwój umysłowy i emocjonalny stwarzając możliwości wielorakich doświadczeń. Jest ona także niezmiernie bogatym źródłem satysfakcji bowiem uczy wytrwałości, odpowiedzialności i współpracy w zespole. Udział w zajęciach plastycznych pozwala  dzieciom tworzyć, rozwijać swoje zainteresowania i zdolności, poznawać nowe techniki plastyczne oraz ciekawie spędzać czas.

Cel główny programu

Rozwijanie uzdolnień i zainteresowań artystycznych dzieci oraz ich wrodzonych możliwości twórczych poprzez różnorodne działania plastyczne

 Cele szczegółowe:

  • kształtowanie wrażliwości oraz ekspresji plastycznej,
  • stwarzanie okazji do poznawania różnorodnych technik plastycznych oraz do eksperymentowania różnym materiałem i narzędziami,
  • wyrażanie swojej wiedzy, przeżyć i doświadczeń za pomocą plastycznych środków wyrazu,
  • kształtowanie twórczej postawy, kreatywności,
  • kształtowanie zainteresowania wytworami artystycznymi- dziełami sztuki poprzez obcowanie z malarstwem architekturą, fotografią,
  •  rozwijanie wrażliwości zmysłowej, estetycznej,
  • odkrywanie i budzenie wiary we własne możliwości i zdolności,
  • rozwijanie dyspozycji psychicznych – samodzielności, wytrwałości, umiejętności planowania, dokonywania właściwych wyborów, własnego potencjału pozytywnych wartości.

Beata Arshad

Galeria Zdjęć