Sunday, 21.4.2024
Name days: Jarosław / Konrad / Bartosz
Idź do strony głównej Publiczne Przedszkole nr 1 Jarzębinka w Nowych Skalmierzycach

Publiczne Przedszkole nr 1 Jarzębinka w Nowych Skalmierzycach

„ 'HELLO, HELLO' DOOKOŁA - TA PIOSENKA DZIECI WOŁA”

Wersja do wydrukuWyślij znajomemuWersja PDF

Innowacja pedagogiczna skierowana do dzieci 3-letnich

realizowana w Publicznym Przedszkolu „Jarzębinka” w Nowych Skalmierzycach

w roku szkolnym 2013/2014

zarejestrowana przez Kuratorium Oświaty w Poznaniu pod numerem: 5361.2.87.2013

                                                                            

Realizator innowacji: mgr Lidia Gądziak, nauczyciel dyplomowany

 

                                                                

WSTĘP

            Mając na uwadze wyniki badań psychologicznych, które wskazują, że wiek przedszkolny jest najlepszym okresem na zafascynowanie dzieci językiem obcym,  postanowiłam w ramach tej innowacji wprowadzić proste zabawy zawierające elementy języka angielskiego w najmłodszych grupach dzieci przedszkolnych czyli wśród dzieci 3-letnich.

             

Do realizacji takiego działania - dotychczas nie podejmowanego w naszym Przedszkolu     -  zachęcił mnie również fakt, iż w wieku pomiędzy 2 a 4 rokiem życia dziecka zostaje zakończony etap utrwalania języka ojczystego, co oznacza, że rozpoczęcie nauki języka obcego w tym okresie nie koliduje z nauką języka ojczystego. Postanowiłam więc skierować moje działanie właśnie do tych dzieci, aby po przeprowadzeniu serii zajęć i dokonaniu końcowej ewaluacji uzyskać odpowiedź czy zasadne jest rozpoczynanie zajęć językowych dla „maluszków”.

 

Zajęcia będą prowadzone metodą zabawową - jako podstawową formą działalności dzieci w wieku przedszkolnym -  z wykorzystaniem pacynki o imieniu Mary.

 

Termin i sposób realizacji:

W ramach powyższej innowacji przeprowadzony zostanie cykl 4 zajęć językowych dla każdej z grup 'maluszków' („Słoneczka” - miesiąc listopad 2013r,  „Maliny” - styczeń 2014r., „Jagódki” - kwiecień 2014r.) -  z częstotliwością 1x w tygodniu.

Czas trwania każdego z zajęć – ok. 15 minut.

 

Celem głównym moich działań jest:                                                                                      

 wprowadzenie dzieci w świat języka obcego – osłuchanie z melodią i intonacją języka angielskiego

rozwijanie u dzieci wiary we własne możliwości językowe – przełamywanie barier w posługiwaniu się językiem obcym

rozwijanie dwóch (spośród czterech możliwych) sprawności językowych: słuchania ze zrozumieniem i mówienia

 

Założeniem innowacji jest, aby po zakończeniu cyklu zajęć dzieci potrafiły:

zrozumieć i wykonać proste polecenia lektorki skierowane do nich w języku angielskim;

zaśpiewać zespołowo piosenkę „Hello, hello”;

przedstawić się indywidualnie swoim imieniem z użyciem zwrotu: „I am...”;

posłużyć się zwrotem na powitanie/pożegnanie : „hello/bye-bye”

użyć słów „yes-no”w odniesieniu do konkretnej sytuacji;

podać 3 nazwy przedmiotów których brzmienie jest 'podobne' do wymowy w języku polskim ( balon – „balloon”,gitara– „guitar”, banan - „banana”)

 

Aby dostarczyć dzieciom satysfakcji z nabytych umiejętności językowych, po zakończeniu cyklu zajęć każda z grup będzie miała okazję aby zaśpiewać piosenkę w obecności innych dzieci (np. podczas uroczystości przedszkolnej) lub dla Rodziców.


Zabawy z językiem angielskim w grupie "Jagódek"


Zabawy z językiem angielskim w grupie "Malinek"


'Zabawy' z językiem angielskim w grupie "Słoneczek"


Po zakończeniu miesięcznej serii zajęć z j. angielskiego w grupie "Słoneczek", dzieci miały okazję zaprezentować swoje umiejętności językowe podczas przedszkolnej uroczystości z okazji Dnia Misia, gdzie wystąpiły jako "misiaczki" z piosenką "Hello, hello".


Galeria Zdjęć