Czwartek, 28.1.2021
Name days: Jakub / Karol / Piotr
Idź do strony głównej Publiczne Przedszkole nr 1 Jarzębinka w Nowych Skalmierzycach

Publiczne Przedszkole nr 1 Jarzębinka w Nowych Skalmierzycach

Rytmika

Wersja do wydrukuWyślij znajomemuWersja PDF

Rytmika jest to metoda wychowania muzycznego stworzona przez E. Jaques – Dalcroze a. Istotą zajęć jest odtwarzanie przebiegu muzycznego za pomocą ruchów ciała, ale jest to również taniec, śpiew, gra na instrumentach, improwizacja ruchowa oraz instrumentalna.

Metoda ta poprzez ruch, śpiew i tworzenie realizuje cele wychowania ogólnego, oparte na zrozumieniu tkwiącej w dziecku potrzeby ruchu i aktywności – wychowuje człowieka nie tylko wrażliwego na sztukę, ale samodzielnego, inteligentnego, aktywnego, sprawnego fizycznie, przyszłego odbiorcę muzyki, a często jej  wykonawcę i twórcę.

Zajęcia rytmiczne to przede wszystkim nauka poprzez wspólną zabawę, która prowadzona jest tak aby zdobywanie wiedzy kojarzyło się dziecku z przyjemnością

Specjalnie skonstruowane zajęcia rytmiczne zawierają w sobie różny dobór ćwiczeń z elementami wyrabiania sprawności fizycznej, uwrażliwienia na zmianę zachodzące w muzyce, oswajanie z zagadnieniami muzycznymi, ilustracjami ruchowymi do piosenek, elementami tańca towarzyskiego, tańca grupowego oraz relaksacją przy muzyce i muzykoterapią.

Ćwiczenia muzyczno ruchowe odbywają się z akompaniamentem instrumentu elektronicznego keyboardu. Zajęcia z rytmiki są prowadzone przez nauczyciela z wyższym wykształceniem muzycznym i pedagogicznym, a także z wieloletnim doświadczenie w pracy z małymi dziećmi. Zajęcia z rytmiki prowadzone są w oparciu o autorski program z zajęć umuzykalniających zatwierdzony przez metodyka.

 Rytmika odbywać będzie się raz w tygodniu w każdej grupie wiekowej:

  • 3 – latki 15 min.
  • 4 – latki 20 min.
  • 5 – latki 25 min.
  • 6 – latki 30 min.

W czasie zajęć z rytmiki dzieci mają kontakt z muzyką na żywo gdzie zapoznają się z budową i sposobem gry na instrumentach: akordeon, keyboard, różne rodzaje gitar, skrzypce, trąbka.

Na zajęciach z rytmiki dzieci uczą się piosenek o różnej tematyce w tym piosenki autorskie, poznają i tańczą tańce ludowe, narodowe, integracyjne. Na zajęciach z rytmiki dzieci grają na instrumentach Orffa do muzyki klasycznej.

W ramach zajęć z rytmiki prowadzone są bale karnawałowe z oprawą muzyczną, a także uroczystości przedszkolne:

Dla dzieci zdolnych w każdy czwartek organizowane są dodatkowe zajęcia z gry na instrumentach Orffa, śpiewu, a także tańca.

Galeria Zdjęć